Оқу жұмысы

Колледж білім беру қызметін Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Павлодар облысы бойынша білім  беру саласына бақылау  жөніндегі  Департаментімен 2016жылғы 23  тамызда берілген KZ 73LAA00007520 Мемлекеттік лицензиясы  негізінде,  күндізгі оқыту  нысанымен  7 мамандық бойынша жүргізеді:

  • 0301000 «Емдеу ісі»
  • 0303000 «Гигиена және эпидемиология»
  • 0304000 «Стоматология»
  • 0307000 «Ортопедиялық стоматология»
  • 0306000«Фармация»
  • 0302000 «Медбикелік іс»
  • 0305000 «Лабораториялық диагностика»

Оқыту ісі  мемлекеттік  тапсырыс бойынша және  келісім-шарт  негізінде  жүргізіледі. Келісім-шарт негізінде  оқыту мына мамандықтар: «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология» бойынша, қалғандары –келісім-шартпен және   мемлекеттк тапсырыс бойынша  жүзеге асырылады.   Жиырма  бес жыл  бойы  мемлекеттік тілде мамандар даярлау екі мамандық: «Емдеу ісі» және «Медбикелік іс» бойынша жүзеге асырылып келеді.

Студенттер  контингенті 01.10.2017 ж.  көрсеткіш бойынша, 2НК статистикалық  нысанына сәйкес- 974 адамды құрды, оның ішінде- 9 сынып базасында – 271 адам, оның ішінде мемлекеттік тапсырыс  бойынша-184 адам,  мемлекеттік тілде -120 адам оқытылады. 11 сынып базасында- 703 адам, бюджеттік  тапсырыс бойынша-448 адам, оның ішінде -190 адам  мемлекеттік тілде оқытылады. Мемлекеттік тапсырыс бойынша  мемлекеттік тілде оқытылатын топ саны көбеюде.

Мемлекеттік тапсырыс, «Медбикелік іс», «Емдеу ісі», «Лабораториялық диагностика», «Фармация»  мамандықтары бойынша, еңбек нарығында осы мамандардың қажеттіліктеріне қарай жүзеге асырылуда.

2016-2017 оқу жылы  республикалық бюджет бойынша 1,5 оқыту мерзімімен,  машықтанушы  медбикелер үшін  қолданбалы бакалавриаттың  жеделдетілген  білім беру  бағдарламасы  енгізілді.

2016 жылғы  мамыр айында  колледж 5 білім беру бағдарламасы- «Медбикелік іс», «Емдеу ісі»,  «Стоматология», «Ортопедиялық стоматология», «Фармация» бойынша 5 жылға институционалдық және  мамандандырылған аккредитациядан  сәтті өтті.

2016 жылғы  тамыз айында  колледж  Павлодар медициналық жоғары колледжі болып  қайта  ұйымдастырылды. 

Оқыту  базалары иен тілдері, мамандықтары бойынша  оқушылар контингенті 
Жылы

Бар

лығы

0301000

«Емдеу ісі»

0302000

«Медбикелік іс»

0304000

«Стоматология»

0305000

«Лабораториялық диагностика»

0306000

«Фармация»

0307000

«Ортопедиялық

стоматология»

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

бар

лығы

мем.

тап

сырыс

мем.

тілде

2017-2018 374 127 93 47 659 493 263 23 - - 23   23     - 96 23 - 46 - -
2016 жылғы 23 тамыздағы Государственная лицензия № KZ73LAA00007520