2020 жылы 16 наурыз күні «Пандемия кезеңінде білім беру мекемелерінде коронавирустық инфекцияны таратуға жол бермеу үшін шараларды күшейту туралы» Бұйрығына сәйкес «Жоғары түсті металлургия колледжі» ШЖҚ КМК қашықтықтан оқыту режиміне көшті.
Оқу процесін ұйымдастыру үшін келесі Ғаламтордың Коммуникациялық қызметтері қолданылады:
1. Е-mail электрондық поштасының қызметі
2. Google-disk оқушыларға жалпы қолжетімділік пен серверде оқу материалын сақтау мүмкіндігімен.
3. Телеконференциялар қызметі (жеке әңгімелесу).
4. Тура әңгімелесу форумдары (Chat).
5. «Платонус» ААЖ платформасын қолдану.
Қатысушылар арасында әңгімелесі on-line жазбаша форма режимінде өтеді (қолданушылар тарапынан қайтарма байланыс, тапсырмаларды орындау чаттарына жүктеу, оқу процесі мен сабақтар кестесіне сәйкес). Телеконференцияларға қарап, chat-конференция қатысушылары оқушылар топтарына бөлінеді, онда пән оқытушылары, кәсіби оқу шеберлері мен студенттер қосылған.
Әлеуметтік желілерде топтар мен аккаунттар жасалған, 16 наурыздан оқу сабақтары үшін on- және of- Line режимдерінде өткізу үшін қолданылады.